DF

Kompletní filtry vybavené diferenčním manometrem Econometer / Economizer a pneumatickým či elektronickým odkalovacím ventilem, s vnitřním univerzálním adaptérem pro filtrační vložky, určené pro průmyslovou kvalitativní úpravu stlačeného vzduchu a plynů

DF Standard

Filtrační jednotky Donaldson Ultrafilter DF jsou určeny pro nejširší využití v průmyslových aplikacích požadujících kvalitní stlačený vzduch či jiné plyny. Všezahrnující inteligentní koncept filtračních jednotek lze stručně charakterizovat následovně:
- vysoká účinnost
- vysoký výkon
- kompaktnost
- snadná aplikace
- flexibilita
- bezpečnost
Výkon filtru, ověřený v souladu s normou ISO 12500-1, zajišťuje bezpečnou a spolehlivou úpravu stlačeného vzduchu v aplikacích vyžadujících kvalitu v souladu s normou ISO 8573-1.
Konstrukce filtru zajišťuje maximální energetické úspory a v kombinaci s diferenčním manometrem Economizer poskytuje uživateli možnost dalších úspor včasnou výměnou filtračních vložek a minimalizaci tlakových ztrát. Economizer automaticky vyhodnocuje nejvhodnější čas pro výměnu vložky, který pak uživateli signalizuje prostřednictvím LED diody.
Řada filtrů DF zahrnuje 9 velikostí pro průtoky od 35 do 1100m3/h. S těmito hodnotami korespondují výkony kompresorů
od 2 do 120 kW.

DF Superplus

Podle vybavení je možné rozdělit filtry DF do třech kategorií :
Standard : mechanický plovákový odkalovací ventil, diferenční manometr Econometer (pouzdro pro filtrační vložku aktivní uhlí nemá plovák ani difereční manometr (zátky)
Plus : mechanický plovákový odkalovací ventil, diferenční manometr Economizer (pouzdro pro filtrační vložku aktivní uhlí
nemá plovák, difereční manometr Economizer)
Superplus : elektronický hladinově řízený odkalovací ventil UFM-T a diferenční manometr Economizer

ECONOMETER - ECONOMIZER KATALOG

DF DONALDSON ULTRAFILTER

DF DONALDSON ULTRAFILTER

DF Donaldson Ultrafilter - Rozměry a připojení


Kvalita filtrace je dána zejména filtrační vložkou a pro filtry DF je k dispozici šest typů – S, M, V, B, P, A – rozhodně dostatečný rozsah pro výběr filtrace odpovídající technologickým požadavkům či potřebám zákazníka.
Jednoduchá konstrukce filtru umožňuje snadnou výměnu filtrační vložky.
Spodní a horní díl filtru jsou spojeny bajonetovým uzávěrem, vložka se demontuje společně se spodním dílem.
Takže nároky na vzdálenost podložky a spodního zakončení filtru činí pouze několik centimetrů.

 1. P-filtr, mechanické nečistoty
  Účinnost 100% na mechanické nečistoty 25 μm
  Počáteční tlaková ztráta 0,15 bar 1)
 2. B-filtr, mechanické nečistoty
  Účinnost 100% na mechanické nečistoty 25 μm
  Počáteční tlaková ztráta 0,12 bar 1)
 3. A-filtr, aktivní uhlí Zbytkové olejové nečistoty 0,003 mg/m3 3)
  Počáteční tlaková ztráta 0,15 bar 1)
 4. V-filtr, koalescenční filtrace
  Zbytkové olejové nečistoty 0,2 mg/m3 2)
  Počáteční tlaková ztráta 0,11 bar 1)
 5. M-filtr, koalescenční filtrace
  Zbytkové olejové nečistoty 0,02 mg/m3 2)
  Počáteční tlaková ztráta 0,11 bar 1)
 6. S-filtr, koalescenční filtrace
  Zbytkové olejové nečistoty 0,01 mg/m3 2)
  Počáteční tlaková ztráta 0,13 bar 1)

1) vztaženo k přetlaku 7 bar, suché medium
2) vztaženo ke vstupní koncentraci 3 mg/m3
3) za předpokladu M+S předfiltrace